2. Část – Bradavické slavnosti (NP - Kapitola 10.)

 

Po celá staletí se v Bradavicích pořádaly ty největší a nejhonosnější plesy v Evropě. Na mramorové podlaze Velké sině se uzavřela nejedna důležité smlouva a dohodlo nejednou slavné manželství. Svým leskem mohly Bradavice zastínit velké bály královských rodin, stejně jako slavnosti pořádané nejvýznamnějšími kouzelníky své doby.
Stejně proslavené a diskutované byly i někdy podivné, jindy fascinující a nádherné oslavy, které probíhaly k různým příležitostem během celého školního roku, ale také o prázdninách. 
My si nyní několik oslav shrneme.
 
Halloweenské věšení
Tato tradice vznikla již v jedenáctém století, tedy krátce po založení samotných Bradavic. Každý student dostal dýni a pytel. Dýni měl vyřezat do roztodivných obličejů a do pytle vložit vyčarované předměty symbolizující jeho obavy a naděje. Pytel se magicky připevnil k dýni do podoby lidského těla, kterému se pod krkem uvázala oprátka. Pak se tato podobizna vyvěsila ven z oken Bradavického hradu večer Halloweenské noci. Ta iluze obavy, která do rána zmizela, se následující rok neměla vyplnit, zatímco ty, co zůstaly se měli stát. Naopak ta iluze naděje, která zmizela, se neměla následující rok splnit, zatímco ty, které zůstaly se naplnit měly. Ten, jehož pytel byl ráno prázdný zcela, mohl do roka očekávat svou smrt.
Zrušení: Tato tradice byla zrušena roku 1486 kdy se padesáti žákům do rána vyprázdnily jejich pytle a do roka na to byli postupně pozabíjeni tajnou mudlovskou inkvizicí. Nejstarší z žáků chodil do třetího ročníku.
 
Vánoční ples
Již od roku 1196 se každý rok 24. prosince odehrával v Bradavicích velký Vánoční ples, kterého se kromě žáků účastnili také hosté ze zahraničí a nezřídka kdy  byli pozváni i žáci z menší škol z celého světa. Tato slavnost byla vždy velkolepá, zářivá a hostila nejlepší hudebníky své doby. 
Na začátku každého plesu měl sólo tanec Primuský pár, který byl následně korunován Zimním králem a královnou a na hlavu dostal koruny z magicky vykrystalizovaného ledu.
Zrušení: Tento ples byl zrušen ministerstvem za temných časů, kdy kouzelnický svět ohrožoval Grindelwald. Tehdy se vyskytla věrohodná zpráva, že by se mohl Grindelwald pokusit při plese zaútočit na studenty a proto byl ples odvolán. Do dnešní doby nebyl obnoven.
 
Otvírání Černého jezer
Tradice otvírání Bradavického jezera je považována za jednu z nejstarších vůbec. Podle historických záznamů byla poprvé pořádána již třetím rokem fungování školy.
Otvírání Černého jezera se koná o letním slunovratu. Deset dívek a deset chlapců – je nezbytně nutné, aby měli zachovánu svou nevinnost – se oblékne do bílého a nastoupí na loděk, se kterými vyplují do středu jezera. Tam začnou tančit a zpívat v symbolické obětování sebe samých. Pokud jezero jejich oběť přijme, tak se na jeho povrchu objeví obří leknínové květy a jezerní lidé jim oplatí svým vlastním zpěvem.
Toto otvírání jezera bylo považováno za nejmagičtější a největší slavnost v Bradavicích.
Zrušení: V roce 1897 se konalo poslední Otevírání Černého jezera a v následujícím roce bylo z neznámých důvodů zrušeno. Doposud nebylo obnoveno, ač se o jeho znovuzavedení opakovaně pokoušel Albus Brumbál, profesor Přeměňování a následně i ředitel školy. Zrušení rituálu mělo za následek zhoršení vztahů s jezerním lidem. Od roku 1897 již nikdy Bradavické jezero nerozkvetlo.
 
Absolventský ples
Na konci každého školního roku se pořádal velký ples, při kterém absolventi školy dostali své diplomy a byli kordonem studentů pomyslně vyprovozeni z bezpečí Bradavického hradu do reálného života. Samotný absolventský ples se nesl v podobném duchu jako Vánoční ples s tím rozdílem, že byl určen výhradně pro studenty školy a učitele.
Zrušení: Poslední Absolventský ples se konal 30. června roku 1983, kdy byl přerušen nešťastnou událostí. Jeden z absolventů, přívrženec Toho, jehož jméno nevyslovujeme, se pokusil odpálit přímo uprostřed parketu bombu s dračím ohněm, jako odplatu za pád a smrt svého pána. Po nezdařeném pokusu pak bez příčiny napadl tehdejšího učitele lektvarů profesora Severuse Snapea. Zastavil ho sám ředitel Albus Brumbál. Pořádání dalších absolventských plesů odložilo ministerstvo na neurčito v obavě z dalších odplat přívrženců Toho, jehož jméno nevyslovujeme, a jeho věrných Smrtijedů.
 
Lesk a sláva Bradavické školy čar a kouzel – Eduardo Stepilý
 
1. Část - 3. Část

Komentáře

Lululemon Canada Outlet74403


Lululemon Canada97324


Přidat nový příspěvek