Poznámky k Odlesk západu tvého slunce

V tomto článku naleznete veškeré vysvětlivky a poznámky v povídce "Odlesk západu tvého slunce". Vzhledem k délce povídky jich je opravdu hodně a proto jsem pro ně připravila tento zlváštní zvláštní článek. Jestliže ani zde nenajdete vysvětlení něčeho, co vám v povídce nebylo jasné, napište pod ní do komentářů a já se určitě ozvu.
 

Odlesk západu tvého slunce

Hlavní postavy: Sarek, McCoy 

Hlavní páry: Sarek/McCoy

 

Stručný děj: McCoyův život byl poznamenán událostí, která na jeho duši i mysli zanechala hluboké rány. Proto přichází na Vulkán, aby u Sareka hledal odpuštění, vykoupení a snad i útěchu.

Poznámka: Znalost filmů a/nebo knih Khanův hněv a Pátrání po Spockovu téměř nezbytná pro plné pochopení povídky.

 
 
Poznámky jsou řazeny chronologicky podle toho, jak se objevují příslušné výrazy a situace v textu. Případné odkazy vedou na anglickou verzy Memory Alpha nebo Memory Beta - dvě velká encyklopedie ST kánonu a ST non-kánonu.
 
 1. Shi'Kahr -  Další transkripce také; ShirKahr, Shirkar a Shi-Kar, je vulkánská město, kde se narodil Spock a pravděpodobně také Sarek a jeho otec Skon, možná i další členové Spockovi rodiny. Někdy je Shi'Kahr označován za centrální/hlavní město Vulkánu, to však není potvrzená informace.

 2. Planeta řídy O - Více než 85% jejícho povrchu tvoří voda, často se na těchto planetách vyvine inteligentní vodní život.

 3. Planeta třídy P - Více než 85% jejího povrchu tvoří smrzlá voda tedy led a teploty se na ni pohybuji maximálně pár stupňů nad 0. Známou polanetou typu P je Andor. 

 4. Nizká obydlenost Vulkánu - I podle kánonu je obydlenost Vulkánu oproti Zemi výrazně menší, lépe řečeno oproti celé naší sluneční soustavě, protože není známo, že by Vulkánci kolonizovali ve vlastní hvězdné soustavě jinou planetu nebo měsíc. Lidé ovšem kolonizovali Měsíc a Mars. V pozdějších letech pravděpodobně také větší měsíce některých z plynných obrů.

 5. Rodinné poměry McCoye - Podle kánonu má Leonard minimálně jednu dceru a je jednou rozvedený. Není známo, jestli nejdřív vstoupil do flotily a pak se rozvedl nebo do flotily vstoupil až po rozvodu, každopádně během první pětileté mise Enterprise byl již rozvedený a jeho dcera byla v prepubertálním (okolo deseti nebo dvanácti let) či pubertálním věku (pod osmnáct let).

 6. Vulkánští bohové - Předsurakovští Vulkánci měli politeistické náboženství, tedy řadu různých bohů, kteří zastávali různé úkoli a posty. Nejspíš pro jeden post, kupříkladu bůh lásky, existovalo víc bohů podle konkrétní kultury a skupiny. Není známo nakolik moderní Vulkánci ještě věří ve staré bohu, každopádně je jisté, že vykonávají obřady k jejích uctívání - ty však mohou být pouze kulturní zvyklostí, stejně jako jsou pro mnoho lidí Vánoce nebo Velikonoce jenom rodinnou oslavou, nikoliv oslavou narození a vzkříšení Ježiše Krista.

 7. Manželské telepatické pouto - Podle kánonu Vulkánci své děti v sedmi letech telepaticky spojují s jejich budoucími partnery, což má zřejmě zajistit hlavně, aby se během Pon Farry sešli na jednom místě. Nejspíš se ale jedná také o jakési spečetění přirozené schopnosti Vulkánců vytvářet dlouhodobá telepatická spojení. Je totiž známo, dle knižního vydání "Hrozba z vesmíru", že Spock pociťoval mentální spojení nespecifikovaného druhu s kapitánem Kirkem. V non-kánonu je to oblíbený motiv a propojují se tam i dospělí Vulkánci. V románu "Vraždy ve Vulkánské akademii" tento druh spojení Sarek a Amanda prokazatelně měli.

 8. McCoyova ocenění - Není s jistotou známo jestli a jaká ocenění Leonard McCoy ve Flotile obdržel, ale dá se předpokládat, že vzhledem k dlouhé službě a řadě hrdinských činů, včetně záchrany Země před V'Gerem a Sondou, jich bude mít hned několik.

 9. Exobiolog - Exobiologie je označení pro vědní obor zabývající se veškerým živočišným, co nepochází z planety na které se ten který exobiolog narodil. Vulkánec zabývající se pozemskou faunou je exobiolog i když žije na Zemi a naopak. Exobiologie má mnoho oborů, podle planet i příslušnosti k nějakému živočišnému typu. Někteří exibiologové se zabívají živočichy žijícími v mezihvězdném prostoru.

 10. Amandina smrt - Podle kánonu Amanda, Sarekova žena, zemřela buď na nemoc nebo stářím a McCoy s její smrtí neměl žádnou souvislost, toto je pouze fikce této konkrétní povídky.

 11. Fal-tor-pan - Vulkánský obřad, kdy je katra Vulkánce vrácena zpět do jeho těla, a to nejčastěji z mysli někoho, kdo katru opatruje. Tímto obřadem prošel McCoy a Spock poté, co Spock svou katru zanechal v doktorově mysli předtím, než zemřel vlivem radiace v díle "Khanův hněv".

 12. Katra - Vulkánská podstata bytí, něco jako lidská duše, nicméně u Vulkánců se jedná o prokazatelně existující, pravděpodobně energetickou, podstatu jejich existence. Tato podstata je po smrti Vulkánce ukládána k ostatním katrám do chrámu k tomu určenému.

 13. Spockova manželka - Dle kánonu byl Spock ve svých sedmi letech zasnouben s T'Pring, vulkánkou se kterou se setkal při svém koon-ut-kal-if-fee v epizodě "Amok Time" česky "Čas Amoku".

 14. Katra-khynna - Součást vulkánského pohřebního obřadu během kterého se všichni členové rodinny a blízcí rozloučí s katrou mrtvého. Jedná se o non-kánonickou informaci.

 15. Kash'ska-khynna - Součást vulkánského pohřebního obřadu, rozloučení s mrtvým, kdy katra není přítomna nebo dosažitelné, což je případ Amandy. Lidé nemají katru a není s jistotou známo, jestli by bylo možno lidské vědomí do něčeho, jako je katra sformovat. Jedná se o častý fánonický motiv, nicméně slovo je mé vlastní.

 16. T'Lar - Vulkánská kněžka, která provedla Spockův a McCoyův obřad fal-tor-pan a také asistovala při Spockově narození.

 17. T'an - Tenký stříbrný špalíček, který je hracím kamenem Vulkánské hry Kal-toh. Kánonická informace, první výskyt v ST: Voyager.

 18. Kal-toh - Vulkánská hry trenující logiku a prostorovou orientaci. Jedná se o změť T'an, které je nutno správným přesouváním z místa na místo nechat složit do různých geometrických tvarů. Kánonická informace, první výskyt ST: Voyager.

 19. Vulkánská anatomie - Do podrobna není v kánonu hovořeno o veškeré vulkánské anotomi, nicméně je známo, že jsou Vulkánci obratnější a silnější než lidé, zvláště pak v pozemských podmínkách kde je nižší gravitace než na Vulkánu. Jsou však silnější a obratnější i na Vulkánu, protože jsou to pro ně modmínky dokonale vyhovující, zatím co lidé jsou omezeni řídkou atmosferou, vyšší gravitací a vysokými teplotami. Vulkánci mají velkou odolnost proti vysokým teplotám, pravděpodobně tedy i jejich kůže bez úhony přežije kontakt s povrchem tak teplým, že by člověku způsobil popáleniny prvního možná i druhého stupně.

 20. Alexander Fleming - Lékař, který poprvé objevil antibakteriální účinky látek vylučovaných některými plísněmi. Obecně považován za vynálezce penicilinu, i když ten sintetizoval až o dvacet let později někdo úplně jiný.

 21. Vulkánské vnímání - Z kánonu vyplývá, že mají Vulkánci lepší zrak a prostorovou orientaci než lidé, rozhodně mají lepší odhad vzdálenosti. Není však nikde uvedeno, že by to zkreslovalo jejich chápání abstrakce, jedná se tedy o mou vlastní invenci.

 22. Nevyžádané splynutí - Ve vulkánské kultuře je jakýkoliv druh mentálního napadení nebo nevyžádaného splynutí myslí považován za zločin, který je morálně odsouzeníhodnější než vražda nebo jiný fyzický násilný čin.

 23. Koon-ut so'lik - Oficiální formulace návrhu propojení a sňatku, pokud Vulkánec nemá žádného partnera. Obdobný rituál, jako je na Zemi zvykem předat zásnubní prsten a/nebo pokleknout s žádostí o ruku. Kánonická informace, první výskyt v ST: Voyager.

 24. Vulkánci a voda - Je známo, že Vulkánci potřebuji jen malé množstvý tekutin a preferuji horká a suchá místa. Není z kánonu patrné do jaké míry jim vlhké podnebí vadí či nikoliv, nicméně v non-kánonu i fánonu je často uváděno, že mají schopnost přijímat tekutiny také pory v kůži a proto nemají rádi vlhká místa. Též se často vyskytuje velká náchylnost k nízkým teplotám.

 25. Vulkánská svatba - Vulkánci si váží soukromí a nejsou to příliš družní lidé, je také zřejmé, že během koon-ut-kal-if-fee je přítomno velmi omezené množství lidí, dá se tedy předpokládat, že rituál propojení/svatba bude velmi soukromím obřadem.

 26. Osu Sarek - Přívlastek "osu" je projev úcty, něco, co by se dalo přeložit jako "pán".

 27. Ohassu - Složenina dvou slov. První je přívlastek "o", který se vkládá před slovo pokud se jedná například o vážené povolení. A slovo "hassu", což se dá přeložit jako léčitel. Dohromady je to tedy v překladu "ctěný léčitel".

 28. Sarekova politický moc - Sarek byl už v době Kirkova velení na Enterprise a událostí  v díle "Cesta k Babylonu" považován za váženého a velmi dobrého vulkánského velvyslance, také po nějakou dobu zastával post vulkánského velvyslance na Zemi. V tobě TNG dílu "Sarek" je považován za jednoho z nejlepších velvyslanců a vyjednavačů ve Federaci. Je tedy možná předpokládat, že má široké kontakty s velením Hvězdné flotily a Radou federace.

 29. Christine Chapelová - Vrchní sestra na Enterprise během Kirkovi první pětileté mise. Po jejím skončení vystudovala a stale se lékařkou a také opustila Enterprise, aby pokračovala ve své karieře lékařky jinde ve Flotile.

 30. Ohnivé améby - Mnou vymyšlený druh jednobuněčného parazita. Viz informace v povídce.

 31. Okaran - Mnou vymyšlený druh humanoformního inteligentního tvora. Pokud vás to zajímá, Okarané se vyvynuli na planetě třídy O, kde je pouze sladké voda a pocházejí přímo z obojživelníků jejichž vlastnosti stále mají. Kladou vejce do vodních nádržích, jejich děti se vyvíjí do pěti let ve vodě. Během těchto pětilet postupně ztrácejí schopnost syntetizovat kyslík z vody a přesouvají se na vzduch. Mají pouze jednu velkou plíci a dlouhé tenké srdce umístěné při jejím dolním okraji.

 32. Vulkánské mládí - Podle non-kánonických a fánonických tezí o dospívání Vulkánců se má za to, že vět okolo šedesátky je pro vulkánce opravdu nízký, většinou na hranici toho, kdy si pořizují děti a zakládají rodiny. Vzniklo to zřejmě z faktu, že se Vulkánci podle kánonu dožívají 250 standardních let.

 33. TZ83 - Číselné označení látky, která je vylučována povrchem Okaranské plíce, syntetizuje z vody kyslík a další pliny a pak je opět vstřebávána do organismu. Čiselné označení má pravděpodobně proto, že se nikomu nechtělo vymýšlet jméno a název, kterým jí dali Okarané je pro humanoidy jako jsou lidé nevyslovitelný.

 34. Mocha - Označení pro orgán nebo žlázu vyrábějící TZ83. Sice jsem to sama vymyslela, ale nejsem doktor, tak se mě neptejte na nic konkrétního. :-D

 35. Perrin - Podle kánonu je to Sarekova druhá lidská žena. Podle non-kánonu se s ní setkal dokonce ještě v době, kdy byla jeho ženou Amanda, ale poměr spolu samozřejmě neměli. Prvně se s ní setkáváme v TNG díle "Sarek".

 36. Xenolingvista - Osoba zabívající se studiem a porozuměním jazyku nebo jazykům, které nejsou jeho mateřštinou respektivě nepochází z jeho domovského světa. Před vynálezem univerzálního tlumočníka byli nezbytnou součástí posádky každé lodi, bez nich nebylo možno se domluvit. Ovšem i po vynálezu univerzálního tlumočníka se jich mnoho nachází na Velvyslanectvích, v diplomatickém sboru a všude, kde je třeba tlumočník.

 37. Terran - Vulkánské označení pro člověka, tedy pozemšťana.

 38. Svatba Sareka a Perrin - Je zajímavé, že Leonard McCoy byl podle non-kánonu skutečně hostem na svatbě Sareka s Perrin.

 
Závěrem: Heh... jak vidíte, zase toho bylo hrozně moc co jsem chtěla říct nebo zmínit. :-D Hlavně proto, že mám otravný zvyk teoretizovat a rozvádět ST vesmír někam do pryč a to je pak matoucí.